Wolvox Üretim Yöntemi

Üretim reçete girişleri.

Birleştirme veya parçalama şeklinde üretim gerçekleştirme.

Siparişten üretime aktarım.

Üretim planlama ve hammadde tedarik listesi.

Eksiye düşen stokları otomatik üretebilme.

Seri/Lot üretimi.

Üretime veya reçeteye özel dosya ekleme.

Reçete kopyalama ile hızlıca reçete girişi.MRP II

Üretim süreci operasyonlarını adım adım tanımlama

.Üretim esnasında karşılaşılan kayıp zamanların takibi.

Hammadde girişlerini kontrol raporları ile sağlama.

 

Fason parçalama ve fason birleştirme işlemleri.

Üretim planlama ve üretim emri oluşturarak tüm üretim sürecinin takibi.

Gantt şeması alarak üretim aşamaları şematik olarak takip edebilme.

Kalite kontrol raporları sayesinde üretilen ürünün kalite takibi.

Üretimde kullanılan ham maddelerin bloke miktarlarına etkisi.

Personel karşılaştırma raporları sayesinde personel verim-liliğini ölçme.

Alınan siparişler üzerinden üretim süreci başlatılabilir.

Makine duruş süreleri kaydedilerek üretim beklemeye alı-nabilir. Teslim süreleri yeniden hesaplanabilir.

 

 

Üretim süreçleriyle ilgili raporlar ve analizler alınabilir.

Üretimde kullanılan stok bazında ma-liyet tipi belirleyebilme.

Üretim sırasında reçete dışı fire mik-tarı / oranı girebilme.

Üretim ekranında üretilen 1 birim ürün için maliyet hesaplayabilme.

Üretimden bağımsız sabit fire veya ürün miktarı ekleyebilme.