Stok fiyatlarını kontrol altında tutmaya yardımcı listeler,
kontroller ve özel fiyat tanımları.
• Depo bazında stok risk limitleri oluşturma ve birim bazında envanter alabilme.
• Müşteriye veya stoğa özel iskonto tanımları.
• Stoklara resim veya dosya ekleyebilme.
• Ürün bazında pazarlamacı prim oran girişleri.
• Seri/No ve son kullanma tarihi takibi.
• Hizmet, paket, etiket ve asorti işlemleri.
• Depo ve lokasyon yönetimi.
• Stok tedarikçi ve kalite kontrol yönetimi.
• Detaylı raporlarla ileriye dönük planlamalar.
• Stok sayım ve düzenleme.
• Stok bloke ve termin işlemleri.