Tam bir satın alma yönetimi için; teklif, sipariş, irsaliye ve faturalandırma süreçleri.

Teklif değerlendirme işlemleri.

Tükenen veya risk limiti altına düşen ürünler için otomatik satın alma fişi.

Teklif ve sipariş aşama tanımları ve yetkilendirme.

Masraf faturası girişleri.

Stokların son alış fiyatını otomatik güncelleme.

Termindeki ürünlere ait raporlar.

Excelden veya Karekoddan sipariş, irsaliye ve fatura hare-ketlerini aktarabilme.

 

Alış faturasından stokların tedarikçilerini otomatik oluştu-rabilme.

Formlar üzerinde ürünlere ait istatistik verileri.

Formlar üzerine dosya ekleyebilme.

Müstahsil işlemleri.

Özel alanlar oluşturarak işletmeye özel alanlar ekleme.

Mal kabul sistemi ile sipariş, irsaliye veya faturadaki ürün-leri sayarak sisteme dahil edebilme ve mal kabule ait irsa-liye oluşturabilme.

BA formları oluşturarak alıcılara online mutabakat mektu-bu iletebilme.