Dövizli muhasebe tutabilir.

Fiş girişinde otomatik KDV ayırma.

Fiş girişlerinde satır kopyalama.

Fiş parçalama ve birleştirme işlemleri.

Excel’den hesap planı aktarımı.

Hızlı fiş tanımlamaları.

Yevmiye defteri ve boş defter yazdırma işlemleri.

Defter-i kebir ve yardımcı defter yazdırma işlemleri

.Aylık ve kesin mizan – indirilecek KDV listesi yazdırma.

Gelir ve gider bütçesi planlama.

Bütçe analizi alabilir, grafiksel olarak karşılaştırmalar ya-pılabilir.

Serbest meslek makbuzu düzenleme.

Kira ödemeleri takibi.

GİB Defter beyan sistemi ile tam enteg-rasyon sağlayabilme.

Defter Beyan sisteminde gelir gider gi-rişleri sağlayabilme.

 

Defter Beyan sisteminde gelir gider girişleri için otomatik kdv hesaplaması sağlayabilme.

Demirbaş modülü sayesinde işletmeye ait demirbaşlar ka-yıt edilir ve amortisman takibi sağlanır.

WOLVOX Genel Muhasebe – Demirbaş entegrasyonu.

Beyanname modülü ile ihtiyaç duyulan beyannameler he-saplanabilir.

Hazırlanan beyannameleri Gelir Dairesi Başkanlığının e-beyanname sistemine sorunsuz olarak aktarılabilir

.Resmi muhasebe üzerinden stok takibi yapabilme.