Akınsoft İzmir Ana Bayi - Qtek Bilişim

Wolvox İthalat Yöntemi

İTHALAT-YÖNETİMİ

Dağıtım anahtarları oluşturabilme.

İthalat dosyası oluşturabilme.

Stok millileştirme işlemleri ile gümrükte bekleyen ürünle-rin depoya girişi.

Kısmı stok millileştirme.

Kısmi millileştirme işlemleri için sistem kısmı maliyet he-saplamaları

0

bir yorum bırakın