Şube sistemi modülü ile;

İşletmeye ait diğer şubeler tanımlanarak personel atanabilir

Personeller sadece kendi yetkileri dahilinde işlem yapabi-lirler ve diğer şubeleri göremezler

Stoklar tüm şubelerde ortaktır.

Cari kartlar ve döviz hareketleri isteğe bağlı olarak ortak kullanılabilir.

Farklı lokasyonlarda kullanım için gerekli altyapıya sahiptir.Offline sistem modülü ile;

WOLVOX ERP programı temel modülleri kapsar. Modunda

Desteklenen Modüller:

Paket-3 Modülleri, Depo, Seri/Lot, Restoran, Hızlı Satış ve Analiz modülleri)

Offline kullanıcı merkezden veri transferi yaparak gün so-nunda kayıtlarının merkeze gönderimini gerçekleştirir.

Şubeli çalışan işletmeler için hız ve performans açısından oldukça ciddi bir kullanım avantajı sunar.

Transfer irsaliyesi ile şubeler arası transfer işlemleri sağ-lanabilir.

Satın alma talep ekranından faydalanan şubeler tükenen ürünleri merkezden talep edebilirler.