Tam bir satış yönetimi için; teklif, sipariş, irsaliye ve fatura-landırma süreçleri.

Şube veya depolar arası transfer irsaliyeleri ile ürün sevki.

Toplu satış irsaliyesi.

Sevkiyat planlama ile tüm yükleme – teslim sürecini yü-rütebilme.

Teklif ve sipariş aşama tanımları ve yetkilendirme.Formlar üzerinde ürünlere ait istatistik verileri.

Formlar üzerine dosya ekleyebilme.

Stok bloke işlemleri ve raporları.

Yasal sürede faturalanmayan irsaliyeler için uyarılar.

Çeki listesi alabilme.

Promosyon tanımları oluşturarak pek çok farklı varyasyon-da promosyon uygulayabilme.

Personel veya cari bazlı iskonto kısıtlamaları.

 

Pazarlamacı takibi.

Otomatik değişim tanımlarına göre tüp/su fişleri oluştu-rarak depozitolu satışların takibini sağlayabilme ve toplu faturalandırabilme.

Konsinye irsaliyeleri oluşturarak konsinyeli satışı gerçek-leştirilen ürünlerin takibini sağlayabilme.

Cari ve fatura bazında dönemsel yaşlandırma raporları ala-bilme.

Belirli bir tutar üzerinde olan satışlar için limitli tevkifat uy-gulayabilme.

BS formları oluşturarak satıcılara online mutabakat mek-tubu iletebilme.

Plasiyerlere / pazarlamacılara rota planlaması oluşturarak sahada offline satış gerçekleştirebilme.