E-Fatura Nedir?

Elektronik fatura (e-fatura) sanal ortamda hazırlanan, elektronik ortamda gönderilen ve saklanan fatura olarak ifade edilmektedir. E-fatura, Vergi Usul Kanunu’na (VUK) göre bir faturada yer alması gereken tüm bilgileri içeren, yasal olarak “kâğıt” faturadan farkı bulunmayan  ve alıcı ile satıcı arasındaki iletişimin merkezi bir yapı üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir.

Akınsoft E-fatura E-Arşiv E-İrsaliye E-Müstahsil başta olmak üzer E-Dönüşüm sürecinin tamamı için çözümler üretmektedir. Ön muhasebe, genel muhasebe ve diğer işletmenize yönelik çözümler.

Ücretsiz Demo İsteyin

E-Fatura Mükellefi Nedir?

e-Fatura uygulamasını kullanmak ile *yükümlü olmak” yani mükellef olmak ticari firmalar için kullanılan bir tabirdir. GİB tarafından belirli aralıklarla yayımlanan tebliğler ile kimlerin mükellef olduğu sık sık duyurulmaktadır. Bu çerçevede birçok firma bu tebliğler kapsamında e-Fatura mükellefi olmaktadır.

Ücretsiz Demo İsteyin

E-Fatura Kimler İçin Zorunludur?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 19 Ekim 2019tarihinde yayımlanan tebliğ kapsamında 2018veya müteakip yıllık cirosu 5 milyon TL’yi aşan
mükelleflere 1 Temmuz 2020’ye kadar e-Faturave e-Defter uygulamalarına geçiş zorunluluğugetirildi. Ciro sınırı olmaksızın geçiş yapmalarızorunlu diğer gruplar ise aşağıdaki gibidir:

* ÖTV! sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi için EPDK’dan lisans alan mükellefler

< ÖTV. sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal edenler * Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da tanımlanan aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında gayrimenkul, motorlu >araç vasıtalarının satılması : iğ ve kiralanması için ilan df” yayınlayan internet sitesi sahipleri veya işleticileri ile internet ortamında reklamların yayınlanmasına aracılık faaliyetinde bulunan internet reklamcılığı hizmet aracıları
* Komisyoncu veya tüccar olarak meyve ve sebze ticareti yapan mükellefler

Ücretsiz Demo İsteyin